95ก บางกะปิ -รังสิต เที่ยวสุดท้ายของวัน ออกเวลาเท่าไรครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
95ก บางกะปิ -รังสิต เที่ยวสุดท้ายของวัน ออกเวลาเท่าไรครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ