95ก.ขับเร็วไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ9.00น.รถเมล์สาย95ก.ทะเบียน11-9733 เลขข้างรถ1-40408 ขับรถเร็ว ไม่ยอมเข้าป้ายไทวัสดุนวมินทร์และได้ออกขวาเผื่อแซงรถอีกคัน ดิฉันได้ทำการเผื่อเวลาออกมารอรถและดูจากแอปvia busเพื่อจะได้ออกมาได้ทันรอรถเพื่อที่จะไปทำงานแต่การที่คนขับรถไม่ยอมเข้าป้าย ไม่ทราบว่าขับหนีอะไร หรือจะรีบไปไหนในเมื่อคุณกำลังปฏิบัติหน้าที่แล้วทำไมถึงไม่ยอมเข้าป้ายเพื่อรับผู้โดยสารล่ะค่ะ อยากได้คำอธิบายค่ะ!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ