90

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
ท่าน้ำบางพูน
ปลายทาง: 
เกียกกาย
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 23:00