88

เขตการเดินรถ: 
5
ต้นทาง: 
อาคารสงเคาระห์
ปลายทาง: 
ถ.กรุงธนบุรี
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00