88

เขตการเดินรถ: 
5
ต้นทาง: 
อาคารสงเคาระห์
ปลายทาง: 
ถ.กรุงธนบุรี
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00