84ก ทำไมต้องไปจอดรอที่บ้านเอื้ออาทร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
84ก ที่เปลี่ยนเส้นทางเป็นเซนทรัลศาลายา-วงเวียนใหญ่ แล้วทำไมต้องไปจอดรอคนที่บ้านเอื้ออาทรอีกคะ เสียเวลามากกว่าจะรอรถที่เซนทรัลต้องมาเปลี่ยนคันที่บ้านเอื้ออาทรแล้วกว่าจะรอรถออกอีก

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า หมู่บ้านเอื้ออาทรเป็นท่าปล่อยรถของสาย 84ก ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนรถและเป็นจุดพักรถ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ