84ก คนขับกระชากรถไม่รอผู้โดยสารขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ระหว่างขึ้นรถ 84ก. (6-50176) หน้าบิ๊กซี หลัก 2 กำลังก้าวเท้าขึ้นคนขับรถ เบิ้ลรถจนผู้โดยสารกระแทกกับราวเหล็ก กระเป๋ารถเมย์ไม่บอกคนขับไม่ถามผู้โดยว่าเป็นอะไรไหม ไม่เป็นห่วงผู้โดยสาร กระเป๋ารถเมย์ เป็นทอม ตัดผมสั้น คนขับมีหนวด

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ หากพบมีกระทำความผิดเชนนี้อีกมีโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ