80 ก.

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
หมู่บ้าน วปอ. 11
ปลายทาง: 
เขตบางกอกใหญ่
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00