80ก ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
80ก 11-8530 6-50088 ดูจาก v bus ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงสี่แยกหนองแขม ทางที่จะไปวัดใหม่ หนองพระองค์ (คันอื่นจอดรับทุกคัน) คันนี้หลายครั้งที่ไม่จอดรับผู้โดยสาร อยากทราบว่าเพราะเหตุใด หรือว่าตรงนั้นไม่ใช่ป้ายรถเมล์หรือ?

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ