79ไม่จอดรับผู้โดยสารตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย79 เบอร์ 6-56036ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย โบกรถแล้วไม่จอดแต่กลับวิ่งเลนในไม่เข้าใจว่ามาขับรถเมล์แบบนี้จะมาขับทำไมไม่ไปขับรถส่วนตัวละคนรีบจะไปทำงานกลับต่องมาเสียเวลารอรถอีก ป้ายขนส่งนิ่มซี่เส็ง****

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ