77-34 เล็กส้ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถเมล์เล็กสีส้มสาย77-34 วันที่20/12/19 เวลา 18:00น. ขับรถก้าวร้าวอันตรายขับข้ามป้ายไม่จอดรับส่งผู้โดยสาร แสดงเจตนาแข่งกับรถสาย 77คันอื่น มีสภาพเหมือนมึนเมา พูดจาไม่สุภาพ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 77-34 ทะเบียน 15-1525 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิด มาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.