77 รถแอร์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเช้า ก่อน 06.30 น รถเมล์ปรับอากาศ สาย 77 ไม่ค่อยยอมเข้าป้าย หน้า รพ เซ็นหลุยส์ ตรงก่อนถึงป้ายรถเมล์ ชอบมีรถตู้ / แทกซี่ จอดบัง ทำให้ผู้โดยสารไม่เห็นรถเมล์ที่วิ่งมา จึงไม่ได้รอโบก แต่รถเมล์ไม่ชะลอเข้าป้าย แล้ววิ่งผ่านไปรถเมล์ สาย 77 กี่ครั้งแล้วที่ไปทำงานสาย หรือเฉียดฉิว เพราะรถเมล์ไม่เข้าป้าย -“- แล้วจะทำ App เพื่อดูตำแหน่งรถเมล์ คุณก็ควรจะติด GPS ที่รถเมล์ทุกคัน ไม่ใช้ติดแค่บางคัน !!!!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ