76 รอนาน คนเยอะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
7:00-8:00 76 รอนาน คนเยอะทุกคัน ยืนเบียดกันบนรถ ผู้บริหาร 76 ปล่อยรถเหี้ยไร พ่อมึงเหี้ย แม่มึงตาย ค ว ย ทำไม่ได้กลับบ้านไปขอพ่อเหี้ยแม่เหี้ยมึงแดก ไอ้ ค ว ย ค ว ย ค ว ย ค ว ย 76

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ