76 ปล่อยรถโง่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 7:00-8:00 ปล่อยรถเหี้ยไรไอ้สัด พ่อมึงโง่ แม่มึงควาย ควย ควย ควย ควย 76 ควย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ