73 ไม่ยอมจอดป้ายรถเมลล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 07.35 โดยประมาณ มารอรถสาย 73 เพื่อไปทำงาน รอประมาณ 15 นาที ฝนตกเล็กน้อย มีรถเมลล์ ปอ 73 (แม่พระ ), ปอ 73 ก (สิ้นสุดมาบุญครอง) และปอ 73 (สิ้นสุดสะพานพุทธ) มา 3 คัน เมื่อทั้งมา 3 คัน โบกเรียกแล้ว ปอ 73 สิ้นสุดสะพานพุทธกลับไม่จอดเข้าป้าย ต้องรอเปียกอีก 10 นาที จึงมีคันใหม่มา - อยากร้องเรียนว่า มา 3 คัน คันที่ขับยาวควรหยุดรับผู้โดยสารทุกป้าย หรือชลอดูจังหวะว่ามีผู้โดยสารหรือไม่ ทุกคนมีธุระและฝนตก ควรมีความใส่ใจผู้โดยสารกันบ้างที่ต้องตากฝนรอ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ