73ก บางคัน ไม่เปิดระบบ GPS

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมนั่งรถเมลล์สาย73กเป็นประจำ แต่บางคันไม่ได้เปิดระบบนำทาง GPS ที่ผมทราบได้เพราะใช้ระบบตรวจสอบรอบรถอยู่ตลอด จึงอยากให้ผู้บริหารองค์กรช่วยตรวจสอบรถทุกคันก่อนออกจากอู่เดินรถ ว่าได้เปิด GPS แล้วหรือยัง จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการบริการ