710 และ 751 มีน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากบริเวณเส้นราชพฤกษ์มีรถสาธารณะเพียงไม่กี่คัน หากบริเวณเส้นนี้มีรถถี่มากขึ้นจะเป็นการดีต่อผู้โดยสารในเส้นนี้เป็นอย่างมากในการเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนครับ โดยผมอยากให้เพิ่มรถเมล์ 710 วงเวียนอรุณอัมรินทร์ ราชพฤกษ์ และ 751 สะพานพระราม 4 ราชพฤกษ์ ให้มีการกระจายความถี่ของรถคันนึงเว้นช่วงการออกสัก 15-20 นาที สาย 751 เลขรถ 7-50203 7-50204 ที่นำรถไปช่วยสาย 32 ขอให้นำกลับมาวิ่งสาย 751 เหมือนเดิม และสาย 710 เลขรถ6-50073 6-50150 6-50159 6-50432 ที่นำรถไปช่วยสาย 7ก ให้นำกลับมาวิ่งสาย 710 เหมือนเดิมครับ เพราะหากมีการสับเปลี่ยนไปช่วยสายอื่น ก็ไม่เกิดผลดีต่อประชาชนในเส้นราชพฤกษ์ เพราะทั้งสาย 32 และ สาย 7ก ต่างก็มีรถในตัวสายเยอะอยู่แล้วส่วนตัวจึงไม่คิดว่าควรไปสับเปลี่ยน เพราะทั้งสาย 710 และ 751 ก็มีน้อยอยู่แล้ว ควรจะนำมาวิ่งไม่ใช่นำไปสับเปลี่ยนจะทำให้รถขาดระยะและผู้โดยสารรอเก้อได้ขอบคุณมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ