710

เขตการเดินรถ: 
5
ต้นทาง: 
วงกลมอรุณอมรินทร์
ปลายทาง: 
ถ.กาญจนาภิเษก
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:50 - 21:00