70 รอนานจัง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิมจำนวนเที่นว70ได้ไหมค่ะ คือรอนานมากเลยรอตั้งแต่7.00ตอนนี้7.50ยังไม่มาเลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บิรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลนำปรับปรุง จัดสรรการปล่อยในช่วงเวลาดังกล่าวให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ