70

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
ประชานิเวศฯ 3
ปลายทาง: 
สนามหลวง
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:30 - 22:00
เที่ยวไป: 
ประชานิเวศน์ 3 หมู่บ้านสายันต์ ตรงข้ามซอยสามัคคี 36 ตรงข้ามบ้านเอื่ออาทร ประชานิเวศน์ หมู่บ้านประชาชื่น หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 โรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวมาทาน่า ซอยสามัคคี(ถนนสามัคคีขาเข้า) หมู่บ้านท่าทราย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(ประชาชื่น) หมู่บ้านซิตตี้ลากูน หมู่บ้านราชพฤกษ์ หมู่บ้านประภัทรสร หมู่บ้านรัดดารมย์ ตรงข้ามนนทบุรีซอย 2 แยกพงษ์เพชร ตรงข้ามโฮมโปรงามวงศ์วาน 24 โรงเรียนเพชรรัตน์ ตรงข้ามประชานิเวศน์1 ตรงข้ามประกันสังคมซอย 46 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 หมู่บ้านชลนิเวศน์ บริษัทซีเมนต์ไทย,ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท ตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น ซอยคลังมนตรีซอยเสริมสุข เทคนิควิมลสะพาน 99 ตรงข้ามอาคารสุขประพฤติ(DSI) สำนักเขตบางซื่อเทสโก้โลตัสเตาปูน เตาปูนแมนชั่น สะพานแดง หมู่บ้านสรรพวุธนิเวศน์ แยกถนนระนอง 1 แยกถนนระนอง 2-พระราม 5 มณฑลทหารบก 11(ถนนพระราม 5 ขาเข้า) ซอยจักรทิพย์ แยกพิชัย ซอยสันติสุข ตรงข้ามพรรคชาติไทยวชิราวุธวิทยาลัย ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช่างต้นพระที่นั่งอนันตสมาคมกองทัพภาคที่ 1 ตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ ตรงข้ามองค์การสหประชาชาติ สนามมวยราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม สถานีตำรวจนางเลิ้ง วัดราชนัดดา,ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(ตรงข้ามศึกษาภัณฑ์) แยกคอกวัว ตรงข้ามกองสลากสนามหลวง(ตรงข้ามม.ธรรมศาสตร์) สนามหลวง(ตรงข้ามวัดมหาธาตุ)
เที่ยวกลับ: 
สนามหลวง(ตรงข้ามวัดมหาธาตุ) สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่2 กองสลากแยกคอกวัว อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(ศึกษาภัณฑ์) สภาทนายความสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตรงข้ามกระทรวงคมนาคมโรงเรียนแผนที่ทหาร,แยกจ.ป.ร. องค์การสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1 พระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐสภาวชิราวุธ วิทยาลัยพรรคชาติไทย ตรงข้ามซอยสันติสุข ตรงข้ามซอยรักษาดินแดนโรงเรียนนาฎศิลป์สัมพันธ์ทบ.11 สะพานเกษะโกมล ตรงข้ามแยกถนนระนอง 2-พระราม 5 แยกถนนระนอง 1-พระราม 5 กรมทหารสื่อสาร(ขาออก) หมู่บ้านสรรพวุธนิเวศน์ กรมสรรพวุธ,สะพานแดง ตรงข้ามโรงเรียนช่างอากาศอำรุง,กรมสรรพาวุธ วัดธรรมาภิรตาราม,ตรงข้ามวัดสะพานสูง ตรงข้ามเตาปูนแมนชั่น ตลาดเตาปูน ตรงข้ามสำนักงานเขตบางซื่อ อาคารสุขประพฤติ ตรงข้ามสะพาน 99 ตรงข้ามเทคนิควิมล ตรงข้ามซอยเสริมสุข ตรงข้ามซอยคลังมนตรี ตรงข้ามแยกประชานุกูล ตรงข้ามปูนซิเมนต์ไทย ห้องสมุดตรงข้ามหมู่บ้านชลนิเวศน์ ตรงข้ามประชานิเวศน์1 ซอยประชาชื่น 38 ตรงข้ามประกันสังคม ตรงข้ามโรงเรียนเพชรรัตน์ โฮมโปรสาขาพงษ์เพชร สวนอาหารฟรายด์เดย์ ประชาชื่น-นนทบุรี 2 ประชาชื่น-นนทบุรี 4 ประชาชื่น-นนทบุรี 5 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซอยสามัคคี(ซอยสามัคคีขาออก) โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ห้องอาหารแม่กลอง ตรงข้ามหมู่บ้านประชาชื่น หมู่บ้านเอื้ออาทร ซอยสามัคคี 34 ประชานิเวศน์ 3