7

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มารยาทหรือคำพูดที่เวลาพูดกับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นการบอกเส้นทางถึงป้าย หรือคำพูดในการบอกผู้โดยสารควรพูดด้วยวาจาที่ดี การพูดไพเราะแต่แฝงไปด้วยกันพูดแบบไม่เต็มใจการพูดที่เสียงดังตะโกนจนมองว่า ไม่มีจรรยาบรรณในการทำหน้าที่งานบริการเลย ในบางครั้ง พนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์คันนี้อายุยังน้อยยังต้องมีการอบรมอีกเยอะ รถเมล์ช่วงประมาณ1 ทุ่ม วันที่19/06/63 ชื่อพนักงานขับรถ จิรายุส ปัญญาใส 01978/60 ไม่พอใจทั้งพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์ใช้น้ำเสียง วาจา และคำพูดไม่เหมาะสม

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ