7

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 12/03/63รถเมล์สาย145เลข 478 พกส จินดาวัน ไม่ยอมเดินมาเก็บค่าโดยสาร จะฝากให้ คอลเซ็นเตอร์เอาเงินค่ารถไปให้ พกสหน่อย 15บาทเนื่องจาก พกส ติดคุยโม้กับ พขร อยู่ ตั่งแต่ป้าย bigcศรีนครินทร์ ถึงป้ายวัดด่าน สอบถ้ามเพิ่มเติม สามารถเลี้ยงลูกบนรถเมล์ได้ด้วยคือค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ