7

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 6 ส.ค.62 พนักงานขับรถ สาย 95 พูดจาไม่สุภาพ พูดว่า ไม่มีมารยาท และอย่างอื่นอีกมาก ผู้โดยสารวิ่งขึ้นรถเมล์ที่จอดนอกป้ายจำนวนมากเนื่องจากช่วงเวลา 17.30-18.00 น. ไม่มีรถสาย 95 ผ่านมาเลย ทำให้ผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากและทุกคนอยากจะขึ้นรถ อยากจะได้นั่ง จากการเหนื่อยล้าทั้งจากการทำงานและรอรถ พนักงานขับรถไม่มีสิทธิ์มาพูดจาแบบนี้ เหตุที่คนแย่งกันขึ้นมันเกิดจากรถไม่มีเลย แล้วรถไม่ได้ปล่อยพร้อมกัน แต่บางครั้งมาถึงป้ายเดียวกัน 3-4 คัน มันเกิดจากพนักงานขับรถเองไม่ใช่หรอ ที่ขับรถเพื่อทำรอบ ทำให้ช่วงเวลาบางช่วงไม่มีรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ