7 วันแรกของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ใช้สิทธิ์ขึ้นรถโดยสารแล้วกว่า 9 หมื่นครั้ง

ภาพประกอบ: 
118