7รถเมล์136 191 ช้ามากรอเป็นชั่วโมงมันเกินไปอ่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนไปก็แก้ไขด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ