7ก ไม่ควรวิ่งเข้าหัวบำโพงอคนเข้าใจผิดกันเยอะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เดิมทีวอ่ง สายพาหุรัดมาตบอดเเล้วตแนนี้ มาเพ่ิมสายหัวบำโพงเข้าไปเพื่ออะไร คนเข้าใจผิด สับสน ขึ้นละจะไปปากคบองก็ไท่ได้ ไปำาหุรัดก็ไท่ได้ ต้องลงเสียอีกต่อนึง หัวลำโพงก็สาย7 ให้บริการอยู่แล้ว ทั้งรถธรรมดา รถแอร์ ขสมก คิดอะไรอยู่ คนเขามองตัวเลขก่อนขึ้นทั้งนั้น ใครจะมาคอยอ่านว่าปลายทางไปไหน เขาเคยชอนกันทั้งนั้น ใครจะไปหัวลำโพง เยาวราช เขาก็รอสายม7 ได้ พอจารณาใหม่เถอะครับ ผมไม่เห็นด้วน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ