69

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
ช่วงอนุเสาวรีย์ชัยฯ
ปลายทาง: 
สนามบินน้ำ-กระทรวงพาณิชย์
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา