66

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
ประชานิเวศน์2
ปลายทาง: 
สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา