65 เปิดเพลงหนวกหู

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งสาย 65 ทะเบียน 11-9798 ป้ายถนนพระอาทิตย์ เวลา 15.05 ไปลงวัดสามพระยา 15.10 คนขับเอาลำโพงใหญ่ๆมาเปิดเพลงเสียงดังลั่นถนน ไม่มีความเกรงใจกันเลย สงสัยที่บ้านไม่สอนมา หนวกหูมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท ไม่เปิดเพลงเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ หากพบเรื่องร้องเรียนเช่นนี้อีกมีโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แนะนำบริการ