65

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
วัดปากน้ำ (นนท์)
ปลายทาง: 
สนามหลวง
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:30 - 22:00
เที่ยวไป: 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี-วัดปากน้ำ โรงเรียนเขมพิทยา ตรงข้ามหมู่บ้านพิบูลย์การ์เดน,ซอยแสงเสนีย์1 คอนโดริเวอร์ไร,แฟรกส์บาร์,สวนอาหารนัดพบ ตรงข้ามวัดกำแพง วิทยาลัยพาณิชย์พงษ์สวัสดิ์ เทคโนโลยีตลาดนนท์ท่าน้ำนนทบุรี ตรงข้ามซอยประชาราษฎ์ 13 โรงเรียนเทศบาล 2,วัดทินกรนิมิต ตรงข้ามโรงเรียนคริสเตียนวิทยา,ไชยสงวน ตรงข้ามโรงเรียนวัดลานนาบุญ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ซอยกรุงเทพ-นนท์ 14 ซอยศิริชัย 1/1 โรงเรียนเขมวิทยาวัดทางหลวง ตรงข้ามซอยกรุงเทพ-นนท์ 43 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 56 กรมยุทธบริการ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 44,ตรงข้ามซอยสมถวิล ดีสแควร์,ครัวคุณสุ,โรงเรียนอนุบาลพิริยะโยธิน ตลาดบางซ่อน,ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 25 ตรงข้ามโรงงานทอผ้า,ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 34 ตรงข้ามวัดเชิงหวาย,ไปรษณีย์บางซื่อ สถานีตำรวจเตาปูน ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 26 ตรงข้ามซอยไสว ตรงข้ามประชานฤมิตร,ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย ตลาดเตาปูน,ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี4 ข้างตลาดเตาปูน,แยกเตาปูน (สถานี MRT บางซื่อ) ตรงข้ามตึก SCG เตาปูนแมนชั่น โรงเรียนช่างอากาศอำรุง สโมสรนายทหารสื่อสาร ตรงข้ามกรมสรรพาวุธทหารบกม.พัน3(ถนนทหารขาเข้า) วัดใหม่ทองเสน ม.พัน 4 กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ บางกะบือ,น้อมจิตต์,ห้างสุพรีม โรงเรียนพณิชยการสามเสนศรีย่าน ตรงข้ามวชิรพยาบาลตรงข้าม สามเสน11-13ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ ตรงข้าม มทร.พระนครศูนย์เทเวศร์ แยกเทเวศร์วัดใหม่อมตรส ตรงข้ามสำนักงานเขตพระนคร หอศิลป์เจ้าฟ้า ตรงข้ามโรงละครแห่งชาติ สนามหลวง(ตรงข้ามม.ธรรมศาสตร์) สนามหลวง(ตรงข้ามวัดมหาธาตุ)
เที่ยวกลับ: 
สนามหลวง(ตรงข้ามวัดมหาธาตุ) สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่ 1 สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่2 โรงละครแห่งชาติ พระอาทิตย์ป้อมพระสุเมรุ แยกบางลำพู สำนักงานเขตพระนคร วัดสามพระยา แยกบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ หอสมุดแห่งชาติ วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษา อาชีวศิลป์,ตรงข้ามตลาดศรีย่าน กรมชลประทาน,ศรีย่าน แม็คโครบางกะบือ,ซอยสามเสน 25 กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตรงข้ามสถานีวิทยุยานเกราะ ปตอ.กรมการขนส่งทางบก(่ถนนทหาร) ทหารสื่อสาร(ขาเข้า) กรมสรรพวุธ,สะพานแดง ตรงข้ามโรงเรียนช่างอากาศอำรุง,กรมสรรพาวุธ โรงเรียนช่างอากาศอำรุง วัดธรรมาภิรตาราม,ตรงข้ามวัดสะพานสูง ตรงข้ามเตาปูนแมนชั่น(สถานี MRT บางซื่อ) ตรงข้ามหลังตลาดเตาปูน,เฉลิมพันธ์เก่า ตรงข้ามตลาดเตาปูนประชานฤมิตร,ธนาคารกสิกรไทย,ประชาคม,กรุงเทพ-นนทบรุี 5 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 13,ซอยไสวสุวรรณ สถานีตำรวจเตาปูน,ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 วัดเชิงหวาย,ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 21/1 โรงงานทอผ้าตลาดบางซ่อน,ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 25 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 29 ตรงข้ามกรมยุทธบริการ(ขาออก) บางซ่อน ตรงข้ามซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 56 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 ตรงข้ามวัดทางหลวง ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 5 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 11 โรงเรียนวัดลานนาบุญ ซอยประชาราษฎร์ 3 หมู่บ้านช.รุ่งเรือง 4,โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา ตรงข้ามวัดทินกร ซอยประชาราษฎ์ 11 เมเจอร์นนทบุรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(ถนนพิบูลสงครามขาเข้า) โรงเรียนการัญศึกษา ตรงข้ามวัดนครอินทร์ วัดกำแพง(ขาเข้า) ปั๊มน้ำมัน ESSO สวิตบาร์ตรงข้ามคอนโดริเวอร์ไรน์ ซอยพิลบูลสงคราม 14 ตรงข้ามวัดเขมา ตรงข้ามโรงเรียนสตรีนนทบุรี-วัดปากน้ำ