60

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
ตัดช่วงหมู่บ้านปัฐวิกรณ์
ปลายทาง: 
ปากคลองตลาด
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา