57 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายจากสี่แยกบ้านแขก ตรงข้ามอิสรภาพ 12 รถชอบขับอยู่เลนขวา โบกแล้วไม่รับครับ เลขหลังรถ 21-165

เรียนคุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารประจำรถโดยสารสาย 57-21-165 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ