56

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
สะพานกรุงธน(วงกลม)
ปลายทาง: 
สะพานกรุงธน
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 23:00
เที่ยวไป: 
แยกบางลำภู แยกถนนสิบสามห้าง-พระสุเมรุ แยกถนนข้าวสาร-ตะนาว แยกคอกวัว โรงเรียนสตรีวิทยา ศึกษาภัณฑ์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สภาทนายความ โรงเรียนวัดราชนัดดา (ราชดำเนิน) วัดราชนัดดาราม (ราชดำเนิน) แยกป้อมมหากาฬ วัดราชนัดดาราม (มหาไชย) วัดเทพธิดาราม ตลาดสำราญราษฎร์ แยกสำราญราษฎร์ สถานีตำรวจสำราญราษฎร์ แยกถนนบริพัตร-หลวง อาคารวิจิตพันธ์ วัดพระพิเรนทร์ (หลวง) แยกวรจักร คลองถม (วรจักร) แยกเอสเอบี วัดชนะสงคราม (วรจักร) แยกวัดตึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข สถานีตำรวจจักรวรรดิ สะพานพระปกเกล้า วัดประยูรวงศ์วาสวรวิหาร โรงเรียนศึกษานารี วงเวียนเล็ก วัดพิชัยญาติ (ประชาธิปก) แยกบ้านแขก อิสรภาพ ซอย 20 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ วัดบางใส้ไก่ เจริญพาสน์ วัดราชสิทธาราม อิสรภาพ ซอย 34 อิสรภาพ ซอย 38 แยกโพธิ์สามต้น สำนักงานไปรษณีย์บางกอกใหญ่ โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนทวีธาภิเษก อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร กรมการขนส่งทหารเรือ แยกพรานนก ตลาดพรานนก วัดยางสุธาธรรม สำนักงานไปรษณีย์บางกอกน้อย แยกไฟฉาย โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 33 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 35 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 37 ห้างแมคโครจรัญสนิทวงศ์ จรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 แยกบางขุนศรี แยกบางขุนนนท์ สถานีตำรวจบางขุนนนท์ สถานีตำรวจบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 สำนักงานเขตบางกอกน้อย วัดใหม่ยายแป้น โรงเรียนศิษย์วัฒนา โรงเรียนจรัญสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ จรัญสนิทวงศ์ ซอย 45 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 47 แยกบรมราชชนนี จรัญสนิทวงศ์ ซอย 49 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 51 โรงเรียนปิ่นมงคล จรัญสนิทวงศ์ ซอย 57 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 59 แยกบางพลัด ตลาดกรุงธน สำนักงานไปรษณีย์บางพลัด โรงเรียนเขมะศิริอนุสรณ์ ราชวิถี ซอย 23 ท่าซังฮี้ สะพานกรุงธน โรงเรียนวัดราชผาติการาม โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี แยกซังฮี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ราชวิถี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ราชวิถี) แยกการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ราชวิถี) กรมการปกครอง (ราสีมา) แยกอู่ทองนอก วังสวนกุหลาบ (ราชสีมา) แยกวังแดง คุรุสภา (ราชสีมา) แยกประชาเกษม วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดตรีทศเทพ แยกสะพานวันชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (พระสุเมรุ) วัดบวร (พระสุเมรุ) แยกถนนสิบสามห้าง-พระสุเมรุ
เที่ยวกลับ: 
แยกบางลำภู แยกถนนสิบสามห้าง-พระสุเมรุ วัดบวร (พระสุเมรุ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (พระสุเมรุ) แยกสะพานวันชาติ วัดตรีทศเทพ วัดมกุฎกษัตริยาราม แยกประชาเกษม คุรุสภา (ราชสีมา) แยกวังแดง วังสวนกุหลาบ (ราชสีมา) แยกอู่ทองนอก กรมการปกครอง (ราสีมา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ราชวิถี) แยกการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ราชวิถี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ราชวิถี) แยกซังฮี้ โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชผาติการาม สะพานกรุงธน ท่าซังฮี้ ราชวิถี ซอย 23 โรงเรียนเขมะศิริอนุสรณ์ สำนักงานไปรษณีย์บางพลัด ตลาดกรุงธน แยกบางพลัด จรัญสนิทวงศ์ ซอย 59 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 57 โรงเรียนปิ่นมงคล จรัญสนิทวงศ์ ซอย 51 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 49 แยกบรมราชชนนี จรัญสนิทวงศ์ ซอย 47 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 45 โรงเรียนจรัญสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ โรงเรียนศิษย์วัฒนา วัดใหม่ยายแป้น สำนักงานเขตบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 สถานีตำรวจบางกอกน้อย สถานีตำรวจบางขุนนนท์ แยกบางขุนนนท์ แยกบางขุนศรี จรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 ห้างแมคโครจรัญสนิทวงศ์ จรัญสนิทวงศ์ ซอย 37 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 35 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 33 โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 แยกไฟฉาย สำนักงานไปรษณีย์บางกอกน้อย วัดยางสุธาธรรม ตลาดพรานนก แยกพรานนก กรมการขนส่งทหารเรือ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร โรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน สำนักงานไปรษณีย์บางกอกใหญ่ แยกโพธิ์สามต้น อิสรภาพ ซอย 38 อิสรภาพ ซอย 34 วัดราชสิทธาราม เจริญพาสน์ วัดบางใส้ไก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ อิสรภาพ ซอย 20 แยกบ้านแขก วัดพิชัยญาติ (ประชาธิปก) วงเวียนเล็ก โรงเรียนศึกษานารี วัดประยูรวงศ์วาสวรวิหาร สะพานพระปกเกล้า สถานีตำรวจจักรวรรดิ วัดบพิตรพิมุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรพิมุข แยกวัดตึก วัดชนะสงคราม (วรจักร) แยกเอสเอบี คลองถม (วรจักร) แยกวรจักร วัดพระพิเรนทร์ (หลวง) อาคารวิจิตพันธ์ แยกถนนบริพัตร-หลวง สถานีตำรวจสำราญราษฎร์ แยกสำราญราษฎร์ ตลาดสำราญราษฎร์ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม (มหาไชย) แยกป้อมมหากาฬ แยกสะพานวันชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (พระสุเมรุ) วัดบวร (พระสุเมรุ) แยกถนนสิบสามห้าง-พระสุเมรุ