559

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปลายทาง: 
ถนนวงแหวนรอบนอก ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รพ.เอกปทุม รพ.ปทุมเวช ถนนรังสิต-องครักษ์ ม.อีสเทรินเอเซีย ถนนวงแหวนรอบนอก(ตะวันออก) ถนนมอร์เตอร์เวย์(กรุงเทพ-ชลบุรี) สุดเส้นทางที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ รพ.เอกปทุม
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนมอร์เตอร์เวย์(กรุงเทพ-ชลบุรี) ถนนวงแหวนรอบนอก(ตะวันออก)ไปตามเส้นทางเดิมสุดเส้นทางที่ ฟิวเจอร์พารณครังสิต