558

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทำไมวันนี้ไม่มีรถเมล์สาย 558 สุวรรณภูมิ วิ่งเลยค่ะ ดิฉันนั่งรอมาเกือบ2ชั่วโมง แต่ก็ไม่เห็นมีมาต้องนอนรอกันเลยไหมค่ะ ดิฉันอยากให้มีอย่างน่อยสักชัวโมงคันหนึ่งก็ยังดี แต่นี้นั่งรอมานานมาก ตังแต่10โมง นี้ปาเข้าไป12.00ละ แค่นี้และค่ะ ขอบคุณที่รับฟังค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 558 รถน้อยคอยนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ