558

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยปรับปรุงรถสาย558หน่อยคะช้ามาก2ชมคันนึ่งได้รอโครตนาน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 558 รถน้อยคอยนานนั้น ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้หามาตรการแก้ขการปล่อยรถให้เพิ่มความถี่ให้มากขึ้นเพื่อความสดวกและรวดเร็วของผู้ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ