556 ไม่จอดรับอีกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์556 วัดไร่ขิง - ประชาธิปไตย 12-5872 (6-55186) ไม่จอดรับอีกแล้วหน้าป้ายตรงข้ามมหิดล นี้ขนาดดูแอปดูรถของขสมกแล้วว่ารถมาตอนไหน โบกก็ยังไม่จอด "อีกแล้ว" เวลาประมาณ8.30น คือรถผ่านไปเร็วมากนึกว่ารถเสีย แต่ก็เปล่าเห็นตั้งป้ายสีน้ำเงินไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตือรถวิ่งมาน้อยมากแล้วไม่จอดอีกคืออะไร จะวิ่งเอารอบเฉยๆเหรอ หรือคิดว่าคนแถวมหิดลเขาไม่ขึ้นกันหรือยังไง รบกวนแก้ไขการให้บริการนี้ด้วย ครั้งนี้ครั้งที่สาม ครั้งที่สี่แล้วไม่เจออะไรแบบนี้

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ. 556 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ