556 ขยายเส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เช้านี้รู้สึกดี ไม่ต้องรอ 511 ตัวเลือกเดียวที่แน่น กระเป๋าพูดจาแข็งกรด้าง ยืนเบียด3 แถว แต่เมื่อขยายให้ 556 วิ่งถึงโบ้เบ๋ รู้สึกว่าทางเลือกในชีวิตเพิ่มขึ้น มีความสุขเพิ่มขึ้น ชื่นชมค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ