552/2

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปลายทาง: 
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา