544

เขตการเดินรถ: 
3
ต้นทาง: 
อู่บางขุมเทียน(ถนนพระราม 2)
ปลายทาง: 
ซอยที่ดินไทย
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ(ครีมน้ำเงิน)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00