543 ไม่รับผู้โดยสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ.543 ไม่รับผู้โดยสาร ป้าย บ.บ้านฟ้าปิยรมย์ 12/2/2020 5.30 เสียเวลาคอยรถนาน ผ่านหน้าป้ายไม่จอดรถ ทั้งๆ สาย ลำลูกกามี ขสมก สายเดียว ไม่รับจะให้ไปสายไหน รอรถนานมาก เช้าๆตื่นมาเพื่อ. อะไร ต้องรีบไปทำงาน รถขาด ต้องการไปอู่บางเขน แต่เช้าๆรถตัดครึ่งสาย..เพื่อ ให้ต่อรถอีกหรือ? เช้าๆคิดไม่ออกหรือว่าต้องให้ออกรถถี่ๆ โทรแจ้ง call center จนท.เหมือนให้รีบๆพูด..จบ..

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ