543 สายบางเขนรถปล่อยไม่ตรงเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เป็นมาเกือบจะอาทิตเเล้วปล่อยเเต่ปากทางลำลูกกามาอย่างเดียวเเทบจะไม่มีสาย543บางเขนเลยทำให้คนอื่นๆสายไปด้วยทั้งหมด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ