543ก. หายไ,ปไหน?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืารอรถ 543ก มา1ชั่วโมงละ ยังไม่โผล่มาสักคน การจราจรก็ไม่ติดขัด ใช้แอปViabusตรวจสอบพบว่ามี543ก จอดอยู่บานเลย พอรถจะออกจากอู่ปปรรากฎว่าไปวิ่งเส้นทาง 543 เดือดร้อนนะครับ แก้ไขด่วน หลายครั้งมากแล้ว วิ่งสมทบ วิ่งไปวัด เดือดร้อนมากกกก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ