543ก รอนานมากกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยขยายการปล่อยรถหน่อยครับรอนานมากสงสารนักศึกษาหรือคนทำงานหน่อย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)