543ก รอนานขึ้นทุกวัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
13 ธ.ค. 59 ช่วงประมาณ 11.30 น. รอรถที่อู่บางเขน เห็นรถจอดอยู่ในอู่ 4 คัน แต่นั่งรอกว่า 1 ชม. กว่ารถจะเทียบท่าและออก ส่วนตัวใช้บริการสายนี้เป็นประจำ เข้าใจว่ารถติดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว อยากให้จัดรอบรถให้ต่อเนื่องกว่านี้ค่ะ ผู้โดยสารไม่สามารถคำนวณระยะเวลาเดินทางได้เลย ว่ารถจะมาเมื่อไหร่ แต่ขอชื่นชมผกส. ผขร. สายนี้ค่ะ ตั้งแต่ขึ้นเป็นประจำมาเกือบ2ปี บริการดีทุกคนค่ะ เสียเรื่องจำนวนรถที่มีน้อยเกินไป