543ก มันนานไปไหม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
543ก มันยังมีรถถึง5คันไหมหมดอู่ รอเกือบสองชั่วโมงแล้ว วันๆไม่ต้องทำอะไรกันล่ะรอแต่รถไม่รอก็ไม่ได้มันมีแค่สายนี้ผ่าน ถ้าจะปล่อยระยะนานขนาดนี้ให้สายอื่นวิ่งร่วมเถอะ ร้องเรียนกี่ครั้งก็เหมือนเดิม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.543ก. ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ