543ก นายท่าปล่อยรถไม่เป็นเวลา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันเป็นนักศึกษาที่ใช้บริการสาย 543ก เพื่อไปเรียนทุกวัน ซึ่งการจราจรของเส้นทางนี้ก็ติดมากในช่วงเช้า ส่วนตัวดิฉันใช้บริการเป็นประจำมาถึง2ปี ได้พยายามทำความเข้าใจกับเที่ยวการเดินรถ แต่ในหลายๆครั้ง นายท่าสาย543อู่บางเขน ปล่อยรถไม่ตรงตามเวลาเดิมในช่วงเวลาไปเรียน เช่น โดยปกติ รถจะออกเวลา6.00น. และมีรถเสริมตอน6.20น. และคันต่อไป 6.30น. แต่บางครั้งรถออก6.00น. แะออกอีกครั้งหลัง6.30น. ซึ่งทำให้รถขาดช่วง ผู้โดยสารหลายท่านไปเรียนหรือไปทำงานไม่ทัน และที่พบเจอบ่อยคือนำรถ 543ก (บางเขน-ท่าน้ำนนท์) ไปวิ่งในเส้นทาง 543 (บางเขน-ลำลูกกาคลอง7) ดิฉันเข้าใจว่าเป็นรถสายเดียวกัน ซึ่งหากไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนผู้โดยสายไปนนทบุรีน้อย ก็อยากให้รถถี่ช่วงเวลาไปเรียน/ทำงาน และเวลาเย็นเลิกเรียน/งาน ก็ยังดีค่ะ และอยากให้ปล่อยรถให้สม่ำเสมอและเพียงพอด้วยค่ะ เข้าใจว่ารถน้อย แต่ปกติรถ 543ก 10คันในสายก็วิ่งกันแทบไม่ได้พักอยู่แล้ว นำรถไปเสริมคลอง7บ่อยเกินไปค่ะ เพราะสาย543ก เป็นสายเดียวที่เป็นรถจากบางเขนไปนนท์ฯ จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้โดยสารหลายท่านเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะมีสาย114ของอู่นครอินทร์ที่เส้นทางใกล้เคียง แต่114ก็รอนานค่ะ อยากให้ช่วยพิจารณาการปล่อยรถช่วงเร่งด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ