543ก ชั่วโมงหนึ่งมาคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นี่ขนาดไม่ใชชั่วโมงเร่งด่วน ถ้าจะไม่มาก็ยกเลิกไปเลยไหม รออยู่เป็นชั่วโมงในตารางรถบอกออกจากอู่ 12.00 ก็ไม่มี 12.20 ก็ไม่มี จนบ่ายหนึ่งแล้ว ถ้าจะกินข้าวเที่ยงต้องกินกันทุกคนเลยหรือไง ถ้าไม่ เคารพตารางรถก็ไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปก็ได้ นายประจำสถานีได้ทำงานบ้างไหม หรือ 543ก มันไม่จำเป็น คนส่วนน้อยจะเป็นไงก็ช่างมันสินะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ