542 รอรถนานมาก วงเวียนใหญ่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
542 รอรถนานมาก วงเวียนใหญ่ ควรเพิ่มรอบ หากผู้ใช้บริการน้อย ควรปรับขนาดรถเล็กลงแต่เพิ่มจำนวน ความไม่สะดวกในการเดิน มันทำให้ อยากมีรถส่วนตัวมากขึ้น

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 542 รอรถนานมากนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาพื่อทราบ