542 บริการห่วยแตก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่จอดรับคนที่ป้ายรถเมล์ แถมรอนานเป็นชัาวโมงมีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอกับการบริการห่วยแตกของรถเมล์พวกนี้