539

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
ศรีอยุธยา
ปลายทาง: 
พุทธมลฑลสาย4 (ปอ.45)
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00